English

(Polski) Część pierwsza – fragmenty oper: Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR i HRABINA, Piotr Czajkowski EUGENIUSZ ONIEGIN, Giacomo Puccini CYGANERIA.

Część druga – Karol Szymanowski STABAT MATER.