English

IX Gdzie się podział chór Kozaków? – 11 stycznia 1987

fot. Chwalisław Zieliński