English

BALLET DEL OPERA DE LYON

Dates:

May
24, 1983

Composer:

Igor Strawiński

The show title:

(Polski) SYMFONIA W TRZECH CZĘŚCIACH, ŚWIĘTO WIOSNY, WESELE

Producers:

(Polski) Choreografia: Gray Veredon

Description of the show:

(Polski) Spektakl pod wspólnym tytułem “Strawiński – Gala”.