English

(Polski) spotkania baletowe

Producers:

: Dagny Konopacka

Cast:

: Krzysztof Szymaniak
Underlined persons were a part of premier cast