English

TEATR WIELKI W WARSZAWIE

Dates:

May
25, 1976

Composer:

Tadeusz Baird, Mieczysław Karłowicz, Karol Kurpiński

The show title:

(Polski) III SYMFONIA, STANISŁAW I ANNA OŚWIECIMOWIE, WESELE W OJCOWIE

Producers:

(Polski) Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Nowakowski
(Polski) Choreografia: Witold Gruca
(Polski) Scenografia STANISŁAW I ANNA OŚWIECIMOWIE: Andrzej Majewski
(Polski) Scenografia WESELE W OJCOWIE: Adam Kilian