English
DATE
PREMIERE
7,
April 1984

SONATA BELZEBUBA

(Polski) Plakat
(Polski) Afisz
Program

1984

Producers:

Music Director: Antoni Duda
Direction: Bogdan Hussakowski
Scenography: Jan Polewka, Tadeusz Paul
Choreography: Ewa Wycichowska
Handbook edited by: Tomasz Graczyk

Cast:

Babcia Julia: Erwin Nowiaszek, Bohdan Wróblewski
Joachim Baltazar de Campos de Baleasttader: Leonard Katarzyński
Istvan Szentmihalyi: Jerzy Wolniak
Hilda Fajtcacy: Teresa May-Czyżowska, Alicja Pawlak
Hieronim Sakalyi: Andrzej Niemierowicz
Krystyna Ceres: Anna Kurylak
Teobald Rio Bamba: Stanisław Michoński
Baronowa Sakalyi: Jadwiga Mirecka
Don José Intrigues de Estrada: Eugeniusz Nizioł
Ciotka Istvana: Zofia Wilczyńska
Lokaj I: Piotr Nowacki
Lokaj II: Krzysztof Leszczyński
Lokaj baronowej: Wiesław Rudnicki
soliści baletu: Liliana Kowalska, Ewa Wycichowska, Zbigniew Sobis
Underlined persons were a part of premier cast

(Polski) Na Scenie Kameralnej.