English

Halina Romanowska

Crew: Soliści

————

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

W ciągu 26. lat trwającej kariery artystycznej zaśpiewała dziesiątki czołowych partii sopranowych. Halka była tą koronną – z wielkim sukcesem (po debiucie w Operze Łódzkiej w 1958 roku) powtórzyła ją już w Teatrze Wielkim w Łodzi w 1967 i 1972 roku. Spośród wielu znakomitych kreacji, z których każda była niezwykłym popisem techniki wokalnej i wielkiej wrażliwości artystycznej warto wymienić te najważniejsze, które publiczność zapamiętała szczególnie: tytułowa Madame Butterfly Pucciniego, Santuzza w Rycerskości wieśniaczej Leoncavalla, Donna Anna w Don Giovannim Mozarta, Jarosławna w Kniaziu Igorze Borodina, Liza w Damie pikowej Czajkowskiego, Elza w Lohengrinie Wagnera, Desdemona w Otellu i Aida Verdiego, Jadwiga w Strasznym dworze Moniuszki, Agata w Wolnym strzelcu Webera.

W spektaklach Teatru Wielkiego w Łodzi Halina Romanowska swój talent prezentowała również m.in. w Finlandii, Grecji, Jugosławii, Bułgarii, Rosji i Niemczech zawsze przywożąc ze sobą entuzjastyczne recenzje. Kiedy postanowiła rozstać się ze sceną poświęciła się pracy z młodzieżą prowadząc klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim łódzkiej Akademii Muzycznej, dając polskiej scenie operowej wielu znakomitych śpiewaków.

Zaśpiewała na łódzkiej scenie ponad 40 pierwszoplanowych ról przeznaczonych dla sopranu dramatycznego. Za swoje zasługi otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia resortowe i państwowe, m.in.: Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.