Русский

CZY WIECIE, ŻE…Veredona obiecana ziemia…

 

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński
                  (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman),
                   Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński
               (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński

 

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński
                  (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman),
                   Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński
               (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman), Ziemia Obiecana 1999, fot. Chwalisław Zieliński

 

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński
                  (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman),
                   Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński
               (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński

 

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński
                  (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman),
                   Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński

zdjęcia: (na górze) (w środku) Edyta Wasłowska (Lucy Zucker), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński
               (na dole) Kazimierz Dworczak (Borowiecki), Jarosław Biernacki (Kessler), Vitalij Litwienko (Edelman), Ziemia Obiecana 1999, fot Chwalisław Zieliński