Русский
ДАТА
ПРЕМЬЕРЫ
23
июня 1979

Композитор:

35-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ WŁADYSŁAWA MALCZEWSKIEGO

Продюсеры:

(Polski)

Setne przedstawienie Człowieka z La Manczy.