English
DATE
PREMIERE
5,
December 1990

Composer:

BOGUSŁAW KACZYŃSKI- MONODRAM

O Janie Kiepurze i Marcie Eggerth

Producers: