English
DATE
PREMIERE
30,
January 2002

Composer:

KONCERT – WIELCY KOMPOZYTORZY, WIELCY ŚPIEWACY

30 i 31 stycznia 2002, BUFFO ROSSINI, CYRULIK SEWILSKI –  wykonanie estradowe

Producers:

(Polski) Reżyseria: Detlef Heusinger