Русский

Kaliskie Warsztaty Operowe — I Tajemnice głosów — 13 kwietnia 1986

fot. Chwalisław Zieliński