English

KOLEKCJA OPEROWYCH HEROIN JOANNY WOŚ!

————

Już wkrótce, bo 15 marca br. Joanna Woś włączy do swojej kolekcji tytułowych bohaterek operowych tę jedną z najpopularniejszych – Madame Butterfly! A kolekcja ta jest już bogata: Traviata, Anna Bolena, Maria Stuart, Łucja z Lammermoor, Lukrecja Borgia… Z pucciniowskich bohaterek Joanna Woś kreowała na scenie Martę w Jaskółce i Musettę w Cyganerii. Teraz artystka zdecydowała się właśnie na tę trzecią – obok Toski i Turandot – z największych i najsłynniejszych.

Wiemy już z praktyki, że wszystkie wymienione partie operowych heroin, w których Joanna Woś pojawiała się na scenie cechowały mistrzowskie wykonanie i aktorska kreacja, co siłą rzeczy spotykało się z wielkim uznaniem krytyków, nagrody i wyróżnienia były sprawą oczywistą, a sama artystka stała się ulubienicą nie tylko łódzkiej publiczności, a swoistym znakiem firmowym Teatru Wielkiego w Łodzi.

„Nowej” Butterfly 15 marca partnerować będą – jak zawsze perfekcyjni – Agnieszka Makówka (Suzuki), Dominik Sutowicz (Pinkerton) i Zenon Kowalski (Sharpless), a za pulpitem dyrygenckim „profesor batuty” – Tadeusz Kozłowski. Przepiękna muzyka Pucciniego, wyjątkowa inscenizacja Janiny Niesobskiej i Waldemara Zawodzińskiego – taki właśnie zestaw wykonawców – to musi być TO!

fot. Krzysztof Lipiński