English

GYÖRI BALETT (Węgry)

Dates:

May
20, 1983

Composer:

Richard Strauss

The show title:

(Polski) CIEŃ DON JUANA

Producers:

(Polski) Choreografia i inscenizacja: Ivan Marko

Description of the show:

(Polski) Spektakl pod wspólnym tytułem “Spotkanie z Ivánem Markó”.