English

Polski Teatr Tańca

Dates:

May
31, 2009

Composer:

Zbigniew Górny, Marcin Górny

The show title:

(Polski) Carpe Diem

Producers:

(Polski) Choreografia: Ewa Wycichowska
(Polski) Scenografia: Bohdan Cieślak
(Polski) Kostiumy: Ewa Łowżył

Gallery

Description of the show:

(Polski) idea i choreografia: Ewa Wycichowska
muzyka: Zbigniew Górny, Marcin Górny
scenografia: Bohdan Cieślak
kostiumy i zdjęcia: Ewa Łowżył
asystenci choreografa: Anna Gruszka, Andrzej Adamczak
warsztaty wokalne: Olga Szwajgier
zdjęcia: Mirka Maruszak

Spektakl powstał z wzajemnej inspiracji wszystkich twórców, w tym tancerzy. O jego ostatecznym kształcie decydował proces, który jest syntezą poszukiwań a nie modelem realizacji odrębnych zadań – zamówień. Twórców „Carpe diem” interesuje chwila, czas niemożliwy do powtórzenia i odtworzenia. Moment, bez którego nie ma przeszłości, i z którego rodzi się przyszłość. „Chwilę, czas między przeszłością a przyszłością oddaliśmy dzieciom i poetom. Utraciliśmy zdolność odczuwania czystego zachwytu nad tym co trwa, przeżywania całym sobą momentu, chłonięcia kolorów, smaków, dźwięków, ruchów. Anulowaliśmy czas teraźniejszy, oglądając się za tym co było, planując to, co będzie. Z tęsknoty za chwilą zrodził się nasz spektakl. Chcemy w nim zatrzymać ulotność spotkania twórców i widzów, poznać swoje carpe diem i podzielić się nim tak, by nie zmarnować chwili. Taka była nasza praca, wzajemnie inspirująca przez myśl, muzykę, ruch, głosy i dźwięki, barwy i kształty. Żyjemy wśród tych samych rzeczy i spraw, ale chwila każdego z nas jest inna. Inność nie wyklucza wspólnoty, dialogu i harmonii, zgody na carpe diem, bez której nie wyrośnie żaden ogród przyszłości. Spektakl zbudowany jest z trzech części, chwil, momentów, detali, tworzących nasze bycie precyzyjnie, jak fabryczny mechanizm. Wspólnie z widzami, chwytając dzień, chcemy w nim odrzucić kopie i odnaleźć oryginał”.

Autorzy