English

Teatr Wielki w Łodzi

Dates:

May
14, 2005
May
15, 2005

The show title:

(Polski) Kolor żółty