English
DATE
PREMIERE
14,
March 2009

WOLNY STRZELEC

(Polski) Plakat
Playbill
Program

2009

Producers:

Music Director: Tadeusz Kozłowski
Direction Decorations: Waldemar Zawodziński
Decorations and costumes: Maria Balcerek
Choreography Scenic movement: Janina Niesobska
Handbook edited by: Katarzyna Jasińska

Costumes/requisites