Русский

Igor Mikulin

Группа: Soliści

————

Znakomity solista Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi, studia wokalne rozpoczął w 1932 roku w Wielkopolskiej Szkole Muzycznej u prof. Władysława Potemskiego. W 1934 roku otrzymał angaż w Operze Warszawskiej gdzie debiutował partią Faraona w Aidzie Verdiego. W czasie II wojny wziął udział w kampanii wrześniowej walcząc w obronie Warszawy. Po wyjściu z niewoli powrócił do Warszawy i śpiewał w kawiarniach m.in. w „Gastronomii” z orkiestrą prowadzoną przez Zygmunta Latoszewskiego, w „Swanie”, „U Bliklego”, „U Aktorek”.

W 1946 roku prof. Zygmunt Latoszewski zaangażował go w Operze Poznańskiej. Tu w latach 1946-1953 zaśpiewał m.in. Skołubę w Strasznym dworze Moniuszki, Don Basilia w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Pimena w Borysie Godunowie Musorgskiego, Mefista w Fauście Gounoda, Gremina w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego.

W 1954 roku Igor Mikulin związał się z Operą Łódzką. Zachwycał publiczność i krytyków swoimi kolejnymi kreacjami, m.in. jako: tytułowy Don Pasquale Donizettiego, Sparafucile w Rigoletcie Verdiego, Komandor w Don Juanie Mozarta, Giacomo w Fra Diavolo Aubera.

Na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi do swojej kolekcji artysta dołożył jeszcze m.in. barwne role w spektaklach: Carmen Bizeta, Tosca Pucciniego, Tragedyja o Janie i Herodzie Twardowskiego, Orfeusz w piekle Offenbacha, Dziewczyna z Zachodu Pucciniego, Białowłosa Czyża, Henryk VI na łowach Kurpińskiego, Wesołe kumoszki z Windsoru Nicolaia.

Przez całą karierę artystyczną Igor Mikulin na stałe współpracował z polskimi orkiestrami filharmonicznymi; za granicą gościł m.in. w Albanii, Czechosłowacji, Finlandii, Jugosławii, NRD i Związku Radzieckim.

Na swój jubileusz 40-lecia pracy artystycznej w 1975 roku artysta wystąpił w partii Sarastra w Czarodziejskim flecie  Mozarta.

Za ogromne zasługi dla polskiej kultury został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959), Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1966) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974).