English

Kinga Rosińska

Crew: Soliści

————

Szkołę muzyczną na Wydziale Instrumentalnym ukończyła w klasie prof. Jerzego Prayznera; studia wokalne odbyła u prof. Marii Kumińskiej. Zadebiutowała w 1976 roku w Operze Śląskiej z Bytomiu tytułowa partią Carmen Bizeta. W 1977 roku została zaangażowana jako solistka w Teatrze Wielkim w Łodzi. Zaśpiewała tu szereg pierwszoplanowych partii mezzosopranowych, z których najważniejsze to m.in.: Venus w Tannhäuserze  i Fricka w Walkirii Wagnera, Amneris w Aidzie, Azucena w Trubadurze, Flora w Traviacie  i Magdalena w Rigoletcie Verdiego, Olga w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Jadwiga w Strasznym dworze Moniuszki, Alicja w Łucji z Lammermoor  Donizettiego, Maryna w Borysie Godunowie  Musorgskiego i Aza w Manru Paderewskiego.
Występowała wielokrotnie za granicą, m.in. w Jugosławii, Finlandii i Niemczech. Współpracowała z wieloma filharmoniami i teatrami operowymi w Polsce i za granicą.