English
Published: September 4, 2020 10:00

DID YOU KNOW THAT… The Viennese classics with names!

———— In the history of music (and not only!) each period has its own names, which in a way create its character. There are three composers associated with the Viennese Classics (and what composers!), none of whom were born in Vienna, but who developed their artistic skills there: Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Read more
Published: July 10, 2020 10:31

Czy wiecie, że… Taki mały a już potrafił…

———— This is the only such case in the history of opera that, as we would say today, a ‘child from primary school’ instead of poring over books, came up with the idea of composing… an opera! On 1 May 1769, the 13-year-old Wolfgang Amadeus Mozart presented his first opera La finta semplice in Salzburg.

Read more
Published: March 30, 2020 12:14

CZY WIECIE, ŻE…? Wolfgang Amedeus Mozart

———— Niejasne okoliczności śmierci Mozarta przyczyniły się później do demonizowania postaci jego przeciwnika Salieriego. Już ojciec Mozarta sprowadzał każde niepowodzenie syna do intryg nadwornego kapelmistrza, nic więc dziwnego iż Salieri został posądzony o zamordowanie Mozarta. Czy tak było czy nie?… Wyniki badań medycznych stwierdzają, że zdrowie Mozarta zostało zrujnowane zbyt wysokimi dawkami silnych lekarstw. Podejrzewani

Read more