Русский

V Jak zrobić Rigoletto? — 8 czerwca 1986

fot. Chwalisław Zieliński