Русский

VIII Czy tu przyjmują do baletu? — 7 grudnia 1986

fot. Chwalisław Zieliński