Русский

XXVIII Richard Strauss — 19 lutego 1989

fot. Chwalisław Zieliński