Русский

XXX Wacław Niżyński — 2 kwietnia 1989

fot. Chwalisław Zieliński