Русский

XXXI Scena młodych — 24 września 1989

fot. Chwalisław Zieliński