Русский

XXXIII Sylwia — 10 grudnia 1989

fot. Chwalisław Zieliński