Deutsch
DATUM
PREMIERE
6.
Februar 1999

Komponist:

Ludwig Minkus

BAJADERA

(Polski) Afisz

1999

Produzenten:

Choreographie: Aleksandra Stanisławska
Szenografie: Maciej Biegański
Autor: Robert Skolmowski

Besetzung:

(Polski) Poeta: Wiesław Dudek
(Polski) Nikia, bajadera: Edyta Wasłowska
(Polski) Gamsatti, córka Radży: Monika Marzec
(Polski) Solor, wojownik: Vitalij Volosin
(Polski) Wielki Bramin: Tomasz Jagodziński
(Polski) Radża, Dyrektor teatru: Krzysztof Brodek
(Polski) Służąca Gramsatti, Garderobiana: Lidia Nowak
(Polski) Przyjaciółka: Beata Brożek
(Polski) Fakir: Krzysztof Pabjańczyk
(Polski) Złoty Bożek: Kamil Chmielecki
(Polski) Trzy Cienie: Katarzyna Lewandowska, Monika Maciejewska-Potockas, Agata Pawlak-Pabjańczyk
(Polski) Grand pas: Agnieszka Antoszczyk, Aneta Król, Katarzyna Lewandowska, Monika Maciejewska-Potockas, Agata Pawlak-Pabjańczyk, Jerzy Gęsikowski, Krzysztof Zawadzki
Unterstrichene Personen spielte im Premier

Inserts