Deutsch
DATUM
PREMIERE
13.
November 1976

Komponist:

Karol Szymanowski

HARNASIE

(Polski) Afisz
Programm

1976

Produzenten:

Musikdirektor: Bogusław Madey
Regie und Choreographie: Witold Borkowski
Szenografie: Adam Kilian
Chorleitung: Zbigniew Pawelec

(Polski) Wznowienie z 1971 r. Spektakl grany razem z „Sylfidy“.