Deutsch
DATUM
PREMIERE
23.
April 1977

Komponist:

Piotr Czajkowski

JEZIORO ŁABĘDZIE

(Polski) Afisz
Programm

1977

Produzenten:

Musikdirektor: Tadeusz Kozłowski
Choreographie: Barbara Kasprowicz, Janina Niesobska
Szenografie: Halina Korytowska
Radaktion des Programmheftes: Stanisław Dyzbardis

Besetzung:

(Polski) Odetta-Odylia: Liliana Kowalska, Bożena Kociołkowska, Elżbieta Jaroń
(Polski) Książę Zygfryd: Kazimierz Wrzosek, Kazimierz Knol, Marek Skuratowicz, Zdzisław Ćwioro
(Polski) Rotbart: Bogdan Jankowski, Kazimierz Knol
(Polski) Księżna Matka: Barbara Leleniewska, Krystyna Zalewska
(Polski) Błazen: Zdzisław Lis, Zbigniew Sobis
(Polski) Przyjaciele Księcia: Jerzy Jasiński, Krzysztof Kulik, Jerzy Piętka, Marek Skuratowicz
(Polski) Pas de trois: Anna Lewandowska, Michalina Makowska, Janina Niesobska, Danuta Puzanowska, Jerzy Piętka, Marek Skuratowicz
(Polski) Trzy łabędzie: Anna Lewandowska, Michalina Makowska, Janina Niesobska, Dorota Puzanowska, Krystyna Urbaniak
(Polski) Cztery łabędzie: Jolanta Andrószowska, Jolanta Fisiak, Leandra Jasińska, Małgorzata Pawińska, Grażyna Popławska, Barbara Stefaniak
(Polski) Narzeczone: Leandra Jasińska, Anna Lewandowska, Jolanta Makiewicz, Małgorzata Pawińska, Grażyna Popławska, Krystyna Urbaniak
(Polski) partie solowe w tańcu hiszpańskim: Jolanta Andrószowska, Dorota Puzanowska, Krzysztof Kulik, Marek Skuratowicz
(Polski) partie solowe w tańcu neapolitańskim: Leandra Jasińska, Jolanta Makiewicz, Zdzisław Lis, Zbigniew Sobis
(Polski) partie solowe w tańcu węgierskim: Barbara Leleniewska, Michalina Makowska, Zygmunt Galoch, Bogdan Jankowski
(Polski) partie solowe w tańcu polskim: Maria Grześkiewicz, Krystyna Lecyk, Jerzy Piętka, Zbigniew Lecyk
Unterstrichene Personen spielte im Premier

Inserts