Deutsch
DATUM
PREMIERE
6.
November 2016

Komponist:

DOROTA WÓJCIK JUBILEUSZ 25-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ

Dorota Wójcik w partii Tatiany w EUGENIUSZU ONIEGINIE Piotra Czajkowskiego

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Dyrygent: Wojciech Rodek
Unterstrichene Personen spielte im Premier