Deutsch
DATUM
PREMIERE
6.
Dezember 1982

Komponist:

GALOWY WIECZÓR BALETOWY