Deutsch
DATUM
PREMIERE
4.
September 1995

Komponist:

JEROZOLIMSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

(koncert pod patronatem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta m.Łodzi)

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Wystąpili: Susanna Poretsky, Alexander Korsantia
(Polski) Dyrygent: David Shallon
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) W programie: Giuseppe Verdi – uwertura do opery NABUCCO, Antonin Dvořak PIEŚNI BIBLIJNE, Karl Goldmark KRÓLOWA SABY (fragment), Piotr Czajkowski KONCERT FORTEPIANOWY b-moll.
(koncert inaugurujący Dni Izraela)