English
DATE
PREMIERE
14,
June 1980

KONCERT JUBILEUSZOWY – 35. LECIE GŁOSU ROBOTNICZEGO

Producers: