Polski
DATA
PREMIERY
14
czerwca 1980

KONCERT JUBILEUSZOWY – 35. LECIE GŁOSU ROBOTNICZEGO

Realizatorzy: