Deutsch
DATUM
PREMIERE
4.
Oktober 1998

Komponist:

KONCERT MICHAŁA URBANIAKA

z orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Dyrygent: Jacek Boniecki
Unterstrichene Personen spielte im Premier