Deutsch
DATUM
PREMIERE
17.
November 2012

Komponist:

Luigi Cherubini

KONCERT PAMIĘCI ŁÓDZKICH ARTYSTÓW

PROGRAMMZETTEL
Programm

2012

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Dyrygent: Ruben Silva
(Polski) Chór: chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Koncert wykonany w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Wykonano „Requiem c-moll, d-moll“.