Deutsch
DATUM
PREMIERE
2.
September 1989

Komponist:

KONCERT WANDA WERMIŃSKA IN MEMORIAM

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Wystąpili: Joanna Cortés, Teresa May-Czyżowska, Ewa Karaśkiewcz, Elżbieta Nizioł, Sylwia Maszewska, Małgorzata Borowik, Danuta Paziukówna-Zipser, Maria Szczucka
(Polski) Narracja: Sławomir Pietras
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) (koncert odbył się na Scenie Kameralnej w foyer Teatru)