Deutsch
DATUM
PREMIERE
6.
November 1975

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT DLA BEŁCHATOWA z okazji 58. Rocznicy Rewolucji Październikowej

Produzenten:

Besetzung:

(Polski) Wystąpili: Teresa May-Czyżowska, Alicja Pawlak, Adam Duliński, Zdzisław Krzywicki, Włodzimierz Saar
Unterstrichene Personen spielte im Premier