English

POLSKI TEATR TAŃCA-BALET POZNAŃSKI

Dates:

May
20, 1991

Composer:

Piotr Czajkowski, Wolfgang A. Mozart

The show title:

(Polski) MOZARTIANA, SYMFONIA KONCERTUJĄCA, MSZA KORONACYJNA

Producers:

(Polski) Choreografia MOZARTIANA: Emil Wesołowski
(Polski) Kostiumy MOZARTIANA: Irena Biegańska
(Polski) Choreografia SYMFONIA KONCERTUJĄCA: Ewa Wycichowska
(Polski) Kostiumy SYMFONIA KONCERTUJĄCA: Zofia de Ines Lewczuk
(Polski) Choreografia i scenografia MSZA KORONACYJNA: Waldemar Wołk-Karaczewski

Description of the show:

(Polski) Spektakl pod wspólnym tytułem “Mozart a piacere”.