Polski

POLSKI TEATR TAŃCA-BALET POZNAŃSKI

Daty:

20
maja 1991

Kompozytor:

Piotr Czajkowski, Wolfgang A. Mozart

Tytuł Imprezy:

MOZARTIANA, SYMFONIA KONCERTUJĄCA, MSZA KORONACYJNA

Realizatorzy:

Choreografia MOZARTIANA: Emil Wesołowski
Kostiumy MOZARTIANA: Irena Biegańska
Choreografia SYMFONIA KONCERTUJĄCA: Ewa Wycichowska
Kostiumy SYMFONIA KONCERTUJĄCA: Zofia de Ines Lewczuk
Choreografia i scenografia MSZA KORONACYJNA: Waldemar Wołk-Karaczewski

Opis Wydarzenia:

Spektakl pod wspólnym tytułem „Mozart a piacere”.