Deutsch
DATUM
PREMIERE
13.
Januar 1988

Komponist:

Piotr Czajkowski

EUGENIUSZ ONIEGIN

(Polski) Afisz

1988

Produzenten:

Musikdirektor: Andrzej Straszyński
Inszenierung: Maciej Prus
Regie: Maciej Prus
Szenografie: Andrzej Witkowski
Choreographie: Ewa Wycichowska
Chorleitung: Leon Zaborowski

(Polski) Wznowienie spektaklu z 1983 roku.