Deutsch
DATUM
PREMIERE
6.
April 1965

JANEK

Opera Łódzka – 1965

Produzenten:

(Polski) Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Wojciechowski
(Polski) Inscenizacja i reżyseria: Antoni Majak
(Polski) Scenografia: Zbigniew Kaja
(Polski) Choreografia: Witold Borkowski

Besetzung:

(Polski) Janek: Jerzy Orłowski, Stefan Różański, Romuald Spychalski
(Polski) Stach: Krzysztof Hartwig, Eugeniusz Nizioł, Zbigniew Studler
(Polski) Marek: Stanisław Michoński, Igor Mikulin
(Polski) Bronka: Danuta Pruska, Lidia Skowron, Mirosława Sztajkowska
(Polski) Marynka: Jadwiga Pietraszkiewicz, Halina Romanowska
(Polski) oraz: zespół baletowy
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski)

Spektakl wystawiany z Verbum Nobile.