Deutsch
DATUM
PREMIERE
25.
September 1993

Komponist:

Giuseppe Verdi

AIDA

(Polski) Aida
Programm

1993

Produzenten:

Musikdirektor: Antoni Wicherek
Regie: Sławomir Żerdzicki
Szenografie: Piotr Żerdzicki
Choreographie: Janina Niesobska
Chorleitung: Marek Jaszczak
Radaktion des Programmheftes: Tomasz Graczyk

Besetzung:

(Polski) Faraon: Tomasz Fitas, Kazimierz Kowalski, Zdzisław Krzywicki, Władysław Podsiadły
(Polski) Amneris, jego córka: Jolanta Bibel, Agnieszka Dąbrowska, Vita Nikołajenko
(Polski) Radames, wódz wojsk egipskich: Krzysztof Bednarek, Józef Kolesiński, Władimir Szczerbakow
(Polski) Amonasro, król Etiopów: Zenon Kowalski, Zbigniew Macias, Rafał Songan, Andrzej Szkurgan
(Polski) Aida, jego córka: Sylwia Maszewska, Adriana Motylewicz, Krystyna Rorbach
(Polski) Ramfis, arcykapłan egipski: Bogdan Kurowski, Andrzej Malinowski, Piotr Miciński, Włodzimierz Zalewski
(Polski) Posłaniec: Dariusz Stachura, Grzegorz Staśkiewicz
(Polski) Kapłanka: (Polski) Dorota Wójcik, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlak
(Polski) solo baletowe: Beata Brożek, Edyta Wasłowska
Unterstrichene Personen spielte im Premier