Deutsch
DATUM
PREMIERE
19.
Januar 1985

HALKA

(Polski) Afisz
Programm

1985

Produzenten:

Musikdirektor: Tadeusz Kozłowski
Inszenierung: Teresa Kujawa
Szenografie: Krzysztof Pankiewicz
Chorleitung: Henryk Karpiński
Regie: Teresa Kujawa
Choreographie: Teresa Kujawa
Radaktion des Programmheftes: Ewa Juszyńska-Poradecka

Besetzung:

Stolnik: Tomasz Fitas, Zdzisław Krzywicki, Andrzej Malinowski, Romuald Tesarowicz
Zofia: Hanna Klimczak, Sylwia Maszewska, Roma Owsińska, Maria Szczucka
Dziemba: Ryszard Czogała, Tomasz Fitas, Leonard Katarzyński, Zdzisław Krzywicki, Piotr Nowacki
Janusz: Wiesław Bednarek, Jerzy Jadczak, Krzysztof Leszczyński, Andrzej Niemierowicz
Halka: Ewa Karaśkiewicz, Jolanta Kondraciuk, Elżbieta Nizioł, Barbara Rusin
Jontek: Andrzej M. Jurkiewicz, Tadeusz Kopacki, Józef Przestrzelski, Zygmunt Zając
Dudarz: Ryszard Czogała, Leonard Katarzyński, Ludwik Krogulski
Gość I: Krzysztof Bednarek, Zdzisław Chudecki
Gość II: Jerzy Rynkiewicz, Ryszard Adamus
Wieśniak: Krzysztof Bednarek, Krzysztof Dyttus, Ryszard Wróblewski
partie solowe w mazurze: Anna Fronczek-Lewandowska, Hanna Grajeta, Dobrosława Gutek-Woźniak, Liliana Kowalska, Grażyna Popławska, Małgorzata Sładysz, Edyta Wasłowska, Ewa Wycichowska, Sławomir Balcerek, Czesław Bilski, Andrzej Cybulski, Bogdan Jankowski, Kazimierz Knol, Roman Komassa, Tadeusz Kopeć, Tomasz Łukaszyński, Wacław Niedźwiedź, Jerzy Rumak, Zbigniew Sobis, Krzysztof Starczewski, —-
partie solowe w tańcach góralskich: Renata Dąbrowska, Hanna Grajeta, Michalina Korniluk, Malwina Poleszak, Grażyna Popławska, Małgorzata Sładysz, Małgorzata Świtała, Maria Wójcicka, Sławomir Balcerek, Jarosław Biernacki, Andrzej Cybulski, Tomasz Jagodziński, Bogdan Kaluszka, Tomasz Łukaszyński, Bogusław Topajew
Unterstrichene Personen spielte im Premier