Deutsch
DATUM
PREMIERE
25.
Juni 1994

Komponist:

Richard Wagner

HOLENDER TUŁACZ

(Polski) Afisz
Programm

1994

Produzenten:

Musikdirektor: Antoni Wicherek
Regie: Waldemar Zawodziński
Szenografie: Waldemar Zawodziński, Barbara Wesołowska-Kowalska
Kollektive Szenen: Janina Niesobska
Musikalische Zusammenarbeit: Aleksander Tracz
Chorleitung: Marek Jaszczak
Radaktion des Programmheftes: Agnieszka Smuga

Besetzung:

(Polski) Daland, żeglarz norweski: Bogdan Kurowski, Andrzej Malinowski
(Polski) Senta, jego córka: Hanna Lisowska
(Polski) Eryk, myśliwy: Ireneusz Jakubowski, Andrzej M. Jurkiewicz
(Polski) Mary, piastunka Senty: Alicja Pawlak, Jolanta Zielińska
(Polski) Sternik Dalanda: Dariusz Stachura, Grzegorz Staśkiewicz
(Polski) Holender: Zbigniew Macias, Włodzimierz Zalewski
Unterstrichene Personen spielte im Premier