Deutsch
DATUM
PREMIERE
2.
Dezember 1989

Komponist:

Henryk Czyż

KYNOLOG W ROZTERCE

(Polski) Afisz

1989

Produzenten:

Musikdirektor: Henryk Czyż
Inszenierung und Regie: Bogusław Danielewski
Szenografie: Ryszard Kaja
Musikalische Zusammenarbeit: Piotr Wujtewicz

Besetzung:

Przyjaciółka ptaków: Delfina Ambroziak, Sylwia Maszewska
Kynolog: Andrzej Kostrzewski, Wojciech Krzysztyniak
Nieznajomy: Wiesław Pietrzak, Jerzy Wolniak
Delegat: Kazimierz Kowalski, Władysław Podsiadły
Unterstrichene Personen spielte im Premier

(Polski) Premiera na scenie kameralnej w Muzeum Historii Miasta Łodzi.