Deutsch
DATUM
PREMIERE
5.
Februar 2000

Komponist:

Giacomo Puccini

MADAME BUTTERFLY

2000

Produzenten:

Musikdirektor: Jacek Boniecki
Inszenierung und Regie: Jarosław Marszewski
Dekorationen: Radek Dębniak
Kostüme: Monika Graban
Licht: Jerzy Stachowiak
(English) kierownictwo chóru: Marek Jaszczak
(English) współpraca muzyczna: Piotr Wujtewicz

Besetzung:

(English) Cho-cho-san: Danuta Dudzińska, Małgorzata Borowik
(English) Pinkerton: Krzysztof Bednarek, Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak
(English) Sharpless: Zenon Kowalski, Andrzej Niemierowicz
(English) Suzuki: Jolanta Bibel, Agnieszka Makówka, Alicja Panek, Małgorzata Borowik
(English) Bonzo: Tomasz Fitas, Andrzej Malinowski
(English) Goro: Borys Ławreniw
(English) Yamadori: Andrzej Kostrzewski, Przemysław Rezner
(English) Kate: Jolanta Bobras, Sylwia Maszewska
(English) Komisarz: Zbigniew Kuźnik, Józef Mituta
Unterstrichene Personen spielte im Premier