English
DATE
PREMIERE
4,
April 1992

PARIA

Poster
(Polski) Afisz

1992

Producers:

Music Director: Antoni Wicherek
Musical cooperation: Aleksander Tracz
Staging and direction: Maria Fołtyn
Scenography: Jadwiga Jarosiewicz
Choreography Scenic movement: Izabela Gorzkowska-Głowacka
Choir management: Lajla Zaborowska
Poster: Janina Dzikowska-Najder
Handbook edited by: Agnieszka Smuga

Cast:

(Polski) Idamor, naczelnik kasty wojowników: Krzysztof Bednarek, Ireneusz Jakubowski, Józef Przestrzelski
(Polski) Dżares, ojciec Idamora: Andrzej Kostrzewski, Zenon Kowalski, Władysław Malczewski
(Polski) Ratef, wojownik, powiernik Idamora: Tadeusz Jędras, Rafał Songan, Jarosław Wąsik
(Polski) Akebar, arcykapłan, naczelnik kasty braminów: Tomasz Fitas, Władysław Podsiadły, Aleksander Teliga
(Polski) Neala, córka Akebara: Jolanta Janucik, Irena Głowaty, Hanna Lisowska
(Polski) Mirra, braminka: (Polski) Dorota Wójcik, Hanna Klimczak
(Polski) Bramin: Krzysztof Dyttus, Wiesław Pietrzak, Jerzy Rynkiewicz
Underlined persons were a part of premier cast