Deutsch
DATUM
PREMIERE
4.
April 1992

PARIA

Plakat
(Polski) Afisz

1992

Produzenten:

Musikdirektor: Antoni Wicherek
Musikalische Zusammenarbeit: Aleksander Tracz
Inszenierung und Regie: Maria Fołtyn
Szenografie: Jadwiga Jarosiewicz
Choreographie Szenische Bewegung: Izabela Gorzkowska-Głowacka
Chorleitung: Lajla Zaborowska
Plakat: Janina Dzikowska-Najder
Radaktion des Programmheftes: Agnieszka Smuga

Besetzung:

(Polski) Idamor, naczelnik kasty wojowników: Krzysztof Bednarek, Ireneusz Jakubowski, Józef Przestrzelski
(Polski) Dżares, ojciec Idamora: Andrzej Kostrzewski, Zenon Kowalski, Władysław Malczewski
(Polski) Ratef, wojownik, powiernik Idamora: Tadeusz Jędras, Rafał Songan, Jarosław Wąsik
(Polski) Akebar, arcykapłan, naczelnik kasty braminów: Tomasz Fitas, Władysław Podsiadły, Aleksander Teliga
(Polski) Neala, córka Akebara: Jolanta Janucik, Irena Głowaty, Hanna Lisowska
(Polski) Mirra, braminka: (Polski) Dorota Wójcik, Hanna Klimczak
(Polski) Bramin: Krzysztof Dyttus, Wiesław Pietrzak, Jerzy Rynkiewicz
Unterstrichene Personen spielte im Premier