Deutsch
DATUM
PREMIERE
30.
November 1968

ROMANS GDAŃSKI

(Polski) Plakat
(Polski) Afisz
Programm

1968

Produzenten:

Musikdirektor: Zygmunt Latoszewski, Mieczysław Wojciechowski
Regie: Wiktor Brégy
Dekorationen und Kostüme: Roman Bubiec
Choreographie: Witold Borkowski
Chorleitung: Mieczysław Rymarczyk
Radaktion des Programmheftes: Stanisław Dyzbardis

Besetzung:

(Polski) Krzysztof Freimuth: Jerzy Sobczyński, Michał Marchut
(Polski) Fryderyk Hogge: Zbigniew Studler, Eugeniusz Nizioł
(Polski) Hans Hecker: Stefan Różański, Eugeniusz Szynkarski
(Polski) Johann Schulz: Antoni Majak, Stanisław Michoński
(Polski) Jadwiga: Izabella Nawe, Ewelina Kwaśniewska
(Polski) Kornelius: Tadeusz Kapałka, Eugeniusz Szynkarski
(Polski) Mina: Maria Narkiewicz, Jadwiga Stocka
(Polski) Kazimierz Korycki: Jerzy Orłowski, Adam Duliński
(Polski) Maciek: Tadeusz Gawroński, Ryszard Czogała
(Polski) Flora Korwiczkowa: Alicja Pawlak, Izabella Sikorska
(Polski) Pani Nałęczowa: Wera Kuźmińska, Krystyna Kurtis
(Polski) Rotmistrz Władysław: Krzysztof Hartwig, Zbigniew Jankowski
(Polski) Krystyna: Danuta Pruska, Krystyna Jackowska
(Polski) Miecznik Korycki: Jerzy Sobczyński, Ryszard Nowaliński
(Polski) Komendant Żabokrzycki: Eugeniusz Nizioł, Zbigniew Studler
(Polski) Dederko: Eugeniusz Szynkarski, Roman Werliński
(Polski) Ojciec Błażej: Michał Marchut, Igor Mikulin
(Polski) Grubasek: Roman Osiński, Kazimierz Misztela
(Polski) Łukasz: Ryszard Czogała, Tadeusz Gawroński
Unterstrichene Personen spielte im Premier

Inserts